Производство, продажба и монтажа на метални конструкции

Производствената база на фирмата е оборудвана с необходимите специализирани машини за производство на метални конструкции.